Lượt truy cập

Kính thưa quý bạn đồng tu trong và ngoài nước!
     Về 4 cuốn sách "Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi", cuốn "Ý Nghĩa Hoằng Pháp và Hộ Pháp", cuốn "Tịnh Độ Thật Chứng",  cuốn "Những điều cần biết lúc lâm chung" thì chúng tôi không giữ bản quyền, nên quý bạn ai cũng có thể ấn tống và phát hành (Xin đừng tự ý sửa đổi nội dung).

Kính thưa quý bạn! Chúng tôi mới cho xuất bản cuốn sáchTịnh Độ Thật Chứngvào cuối năm 2015 và mới bổ túc thêm. Nếu quý bạn muốn ấn tống hay phát hành, xin tải bản sách này từ trên website xuống sau ngày 14- 02- 2017  thì sẽ được hoàn chỉnh hơn.

Hiện tại chúng tôi đang cúng dường cuốn sách “Tịnh Độ Thật Chứng”. Nếu quý bạn muốn thỉnh xin email tên họ và địa chỉ về cho chúng tôi. Nếu tiện xin bạn cho luôn số phone, để nhân viên bưu điện dể liên lạc khi không tìm được địa chỉ. Chúng tôi chỉ gởi sách ở trong nước Việt Nam. Xin email về dieuamdieungo@yahoo.com

Tôi viết sách khuyên người thức tỉnh!
Viết phơi bầy Pháp Phật cao siêu
Viết khai tâm, thật tướng muôn loài
Viết nỗi khổ từ bi chư Phật.

Tôi viết sách khuyên người tu sửa!
Viết phơi bầy thiện ác, đúng sai
Viết giải nghi cảnh giới luân hồi
Viết người hiểu tu hành giải thoát.

Tôi viết sách mong người thành Phật!
Viết phơi bầy diệu đức chân tâm
Viết cho ai thấu hiểu cội nguồn
Viết người hiểu, nguyện về Cực Lạc.

Tôi viết sách truyền nhiều thế hệ!
Viết mỗi lời tuôn chảy từ tâm
Viết thẳng ngay, không chút nể tình.
Mong người đọc cảm thông hỷ xả.

Nhìn con mà lòng cha tan nát
Mãi mê mờ đọa lạc trầm luân
Tham, sân ,si đắm nhiễm không rời
Tự giam hãm mình trong bể khổ.
Khổ, khổ, khổ, con thầm mơ ước
Ước mình giàu sang mãi không nghèo
Ước mình hạnh phúc không đau khổ
Ước mình khỏe mãi, chẳng bệnh đau
Ước mình trẻ mãi không già yếu
Ước mình mãi mãi được trường sinh.
Ước thật nhiều sao không buông xả
Không quay về Cực Lạc với cha
Nếu con tu mơ ước sẽ thành
Vì tất cả trong con sẵn có !

Bạn ơi mua mũ an toàn.
Đội cho con trẻ phòng khi tai nạn.
Phố phường xe cộ ngang tàng.
Lỡ chân té xuống thân tàn mạng chênh.
Bạn ơi con trẻ là trên!
Người làm cha mẹ phải nên bảo tồn.
Tiếc chi tiền bạc không hồn.
Lỡ mai con mất tâm hồn nát tan.
Vài lời tâm sự thở than.
Xin người đừng giận nghĩ suy tận tường.
Quanh ta tai nạn khó lường.
Xin người bảo vệ tình thương trẻ nhà!
(Bài thơ này xin nhắn gởi những người ở Việt Nam)

Bạn ơi bố thí mau đi.
Kẻo mai cơ hội mất đi không còn.
Cho đi phước đức viên tròn.
Bo bo keo kiệt phước mòn nghiệp vương!
Bạn ơi cõi phật mau nương
A MI ĐÀ PHẬT chay tương hằng ngày
Gắng tu công đức sâu dày
Vãng sanh thành phật đời này bạn ơi.
Đời là bể khổ chơi vơi.
Luân hồi sanh tử xương phơi nhiều đời.
Mau mau thức tỉnh xa rời.
Cùng về Cực Lạc sống đời bạn ơi!

Bởi chúng sanh nay lắm nghi tình
Nên Phật, Bồ Tát hiện đến đây
Phơi bầy bằng chứng muôn vạn pháp.
Thức tỉnh sanh linh sớm quay về!
Những pháp không tin bạn gắng đợi
Mười năm chưa muộn nói không tin.
Bây giờ càng nói càng sai quấy
Ân hận về sau chẳng ích chi.
Thế trí biện thông chỉ hại mình!
Cái ta che lấp trí chơn tâm.
Quay về thức tỉnh mau kẻo trễ
Bởi trí mê mờ vẫn chưa thông!

Kính thưa quý đạo hửu! Chúng tôi đang trong thời gian xây lại trang web mới nên tài liệu chưa được đầy đủ. Chúng tôi luôn duyệt tài liệu trước khi đưa lên website, tuy nhiên chúng tôi không thể tránh khỏi thiếu sót, sai lầm hay hệ thống website bị trục trặc về mặt kỷ thuật. Mọi ý kiến hay đóng góp xin quý bạn hoan hỷ email  về dieuamdieungo@yahoo.com. Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh hầu mang lợi lạc cho mọi người.

Diệu Âm Diệu Ngộ kính thư