Lượt truy cập

Kính thưa chư bạn đồng tu trong và ngoài nước! Về 5 cuốn sách:

  1. 1. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI.
  2. 2. Ý NGHĨA HOẰNG PHÁP & HỘ PHÁP (Phiên bản mới)
  3. 3. TỊNH ĐỘ THỰC CHỨNG (Phiên bản mới)
  4. 4. VIỆC LỚN NHẤT ĐỜI NGƯỜI (tên cũ của sách là NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT LÚC LÂM CHUNG).
  5. 5. NGHIỆP LÀ GÌ?

Năm bản sách này, chúng tôi không giữ bản quyền nên quý bạn có thể ấn tống hay phát hành (xin đừng tự ý sửa đổi nội dung).
Chúng tôi luôn bổ túc thêm cho 5 cuốn sách ở trên. Nếu quý bạn muốn đọc, muốn ấn tống hay phát hành, thì xin tải bản sách hiện tại trên Website này xuống, thì sẽ được đầy đủ chi tiết hơn, A MI ĐÀ PHẬT.

Hiện tại, chúng tôi đang cúng dường 3 cuốn sách "Tịnh Độ Thực Chứng"; cuốn “Việc lớn nhất đời người” và cuốn "Nghiệp là gì?". Nếu quý bạn muốn thỉnh, xin email tên họ và địa chỉ về cho chúng tôi. Nếu tiện, xin cho luôn số phone, để nhân viên bưu điện dễ liên hệ khi không tìm được địa chỉ. Chúng tôi chỉ gởi sách ở trong nước Việt Nam.

Xin gởi về email: dieu_am@yahoo.com/dieungodieuam@gmail.com
Điện thoại: 0932 925 627

Facebook: Di
ệu Âm Diệu Ngộ

 

Tôi viết sách khuyên người thức tỉnh
Viết phơi bày Pháp Phật cao siêu
Viết khai tâm, thật tướng muôn loài
Viết nỗi khổ, từ bi chư Phật.

Tôi viết sách khuyên người tu sửa
Viết phơi bày thiện ác, đúng sai
Viết giải nghi cảnh giới luân hồi
Viết người hiểu, tu hành giải thoát.

Tôi viết sách mong người thành Phật
Viết phơi bày Diệu đức chân tâm
Viết cho ai thấu hiểu cội nguồn
Viết người hiểu, nguyện về Cực Lạc.

Tôi viết sách truyền nhiều thế hệ
Viết mỗi lời tuôn chảy từ tâm
Viết thẳng ngay, không chút nể tình
Mong người đọc cảm thông hỷ xả.

Nhìn con mà lòng cha tan nát
M
i mê mờ đọa lạc trầm luân
Tham, sân, si đắm nhiễm không rời
Tự giam hãm mình trong bể khổ.
Khổ, khổ, khổ, con thầm mơ ước
Ước mình giàu sang mãi, không nghèo
Ước mình hạnh phúc, không đau khổ
Ước mình khỏe mãi, chẳng bệnh đau
Ước mình trẻ mãi, không già yếu
Ước mình mãi mãi được trường sinh.
Ước thật nhiều, sao không buông xả?
Không quay về Cực Lạc với Cha?
Nếu con tu mơ ước sẽ thành
Vì tất cả trong con sẵn có.

Bạn ơi! Mua mũ an toàn
Đội cho con trẻ phòng khi tai nàn
Phố phường xe cộ ngang tàng
Lỡ chân té xuống thân tàn mạng chênh.
Bạn ơi! Con trẻ là trên
Người làm cha mẹ phải nên bảo toàn
Tiếc chi tiền bạc không hồn
Lỡ mai con mất tâm hồn nát tan.
Vài lời tâm sự thở than
Xin người đừng giận nghĩ suy tận tường
Quanh ta tai nạn không lường
Xin người bảo vệ tình thương trẻ nhà.
(Bài thơ này xin nhắn gởi những người ở Việt Nam)

Bạn ơi! bố thí mau đi
Kẻo mai cơ hội mất đi không còn
Cho đi phước đức viên tròn
Bo bo keo kiệt phước mòn, nghiệp vương.
Bạn ơi! cõi Phật mau nương
A Mi Đà Phật, chay tương hằng ngày
Gắng tu công đức sâu dày
Vãng sanh thành Phật đời này bạn ơi!
Đời là bể khổ chơi vơi
Luân hồi sanh tử, xương phơi nhiều đời.
Mau mau thức tỉnh xa rời
Cùng về Cực Lạc sống đời, bạn ơi!

Bởi chúng sanh nay lắm nghi tình
Nên Phật, Bồ Tát hiện đến đây
Phơi bày bằng chứng muôn vạn pháp
Thức tỉnh sanh linh sớm quay về.
Những pháp không tin, bạn gắng đợi
Mười năm chưa muộn, nói không tin
Bây giờ càng nói càng sai quấy
Ân hận về sau chẳng ích chi.
Thế trí biện thông chỉ hại mình
Cái ta che lấp trí chân tâm
Quay về thức tỉnh mau kẻo trễ
Bởi trí mê mờ vẫn chưa thông

Kính thưa quý đạo hữu! Chúng tôi đang trong thời gian xây lại trang web mới nên tài liệu chưa được đầy đủ. Chúng tôi luôn duyệt tài liệu trước khi đưa lên website, tuy nhiên chúng tôi không thể tránh khỏi thiếu sót, sai lầm hay hệ thống website bị trục trặc về mặt kỷ thuật. Mọi ý kiến hay đóng góp xin quý bạn hoan hỷ email  về dieu_am@yahoo.com  Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh hầu mang lợi lạc cho mọi người.

Diệu Âm Diệu Ngộ kính thư