Lượt truy cập

Kính thưa quý bạn đồng tu trong và ngoài nước!
     Về 3 cuốn sách "Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi", "Ý Nghĩa Hoằng Pháp và Hộ Pháp" và sách "Tinh Đô Thật Chứng" thì chúng tôi không giữ bản quyền và cũng không bán bản quyền cho ai, nên quý bạn ai ai cũng có thể ấn tống và phát hành (Xin đừng tự ý sửa đổi nội dung). Nếu quý bạn là người phát hành thì xin quý bạn bán với giá tượng trưng, không nên bán với giá cao. Mục đích của chúng tôi viết sách là để độ người, không phải để làm ăn thương mại. Xin quý bạn hiểu cho tâm nguyện của chúng tôi.

Chúng tôi mới bổ túc lại hai cuốn sách: "Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi" và "Ý Nghĩa Hoằng Pháp và Hộ Pháp". Nếu quý bạn muốn ấn tống hay phát hành, xin lấy hai bản sách từ trên Website này xuống sau ngày 1 tháng 8 năm 2011 thì sẽ được đầy đủ hơn.

New New!!!
Kính thưa quý bạn! Chúng tôi mới thêm hai bài pháp mới và bổ túc thêm một số đọan quan trọng trong cuốn sách: “Tịnh độ Thật Chứng”. Nếu quý bạn muốn  ấn tống hay phát hành, xin lấy bản sách từ trên website này xuống sau ngày 26-11-2015  thì sẽ được hòan chỉnh hơn.

Kính thưa chư vị đồng tu trong và ngòai nước! Kể từ ngày 1, tháng 3, năm 2012, nhóm hoằng pháp DiệuÂmDiệuNgộ sẽ tạm ngưng một số Phật sự để lo cho việc tu hành... Một số Phật sự mà chúng tôi sẽ tạm ngưng đó là: cúng dường kinh sách, đĩa, phóng sanh và hộ niệm. Vì tạm ngưng một thời gian dài nên chúng tôi phải cắt bỏ ba số phone mà qúy bạn đã liên hệ hơn 10 năm qua đó là: 0989990509, 941 14070933580792, mong quý bạn thông cảm cho. Chúng tôi chỉ là cắt bớt để có thêm thời gian tu hành và lo cho gia đình, không phải là bỏ hết tất cả. Diệu Âm xin kính chúc cho quý bạn thân tâm an lạc, tu hành mau thành tựu và phật sự viên tròn.

Nam Mô A Mi Đà Phật
DiệuÂmDiệuNgộ

Tôi viết sách khuyên người thức tỉnh!
Viết phơi bầy Pháp Phật cao siêu
Viết khai tâm, thật tướng muôn  lòai
Viết nỗi khổ từ bi chư Phật.

Tôi viết sách khuyên người tu sửa!
Viết phơi bầy thiện ác, đúng sai
Viết giải nghi cảnh giới luân hồi
Viết người hiểu tu hành giải thóat.

Tôi viết sách mong người thành Phật!
Viết phơi bầy diệu đức chơn tâm
Viết cho ai thấu hiểu cội nguồn
Viết người hiểu, nguyện về Cực Lạc.

Tôi viết sách truyền nhiều thế hệ!
Viết mỗi lời tuôn chảy từ tâm
Viết thẳng ngay, không chút nể tình.
Mong người đọc cảm thông hỷ xả.

Nhìn con mà lòng cha tan nát
Mãi mê mờ đọa lạc trầm luân
Tham, sân ,si đắm nhiễm không rời
Tự giam hãm mình trong bể khổ.
Khổ, khổ, khổ, con thầm mơ ước
Ước mình giàu sang mãi không nghèo
Ước mình hạnh phúc không đau khổ
Ước mình khỏe mãi, chẳng bệnh đau
Ước mình trẻ mãi không già yếu
Ước mình mãi mãi được trường sinh.
Ước thật nhiều sao không buông xả
Không quay về Cực Lạc với cha
Nếu con tu mơ ước sẽ thành
Vì tất cả trong con sẳn có !

Bạn ơi mua mũ an toàn.
Đội cho con trẻ phòng khi tai nạn.
Phố phường xe cộ ngang tàng.
Lỡ chân té xuống thân tàn mạng chênh.
Bạn ơi con trẻ là trên!
Người làm cha mẹ phải nên bảo tồn.
Tiếc chi tiền bạc không hồn.
Lỡ mai con mất tâm hồn nát tan.
Vài lời tâm sự thở than.
Xin người đừng giận nghĩ suy tận tường.
Quanh ta tai nạn khó lường.
Xin người bảo vệ tình thương trẻ nhà!
(Bài thơ này xin nhắn gởi những người ở Việt Nam)

Bạn ơi bố thí mau đi.
Kẻo mai cơ hội mất đi không còn.
Cho đi phước đức viên tròn.
Bo bo keo kiệt phước mòn nghiệp vương!
Bạn ơi cõi phật mau nương
A MI ĐÀ PHẬT chay tương hằng ngày
Gắng tu công đức sâu dày
Vãng sanh thành phật đời này bạn ơi.
Đời là bể khổ chơi vơi.
Luân hồi sanh tử xương phơi nhiều đời.
Mau mau thức tỉnh xa rời.
Cùng về Cực Lạc sống đời bạn ơi!

Bởi chúng sanh nay lắm nghi tình
Nên Phật, Bồ Tát hiện đến đây
Phơi bầy bằng chứng muôn vạn pháp.
Thức tỉnh sanh linh sớm quay về!
Những pháp không tin bạn gắng đợi
Mười năm chưa muộn nói không tin.
Bây giờ càng nói càng sai quấy
Ân hận về sau chẳng ích chi.
Thế trí biện thông chỉ hại mình!
Cái ta che lấp trí chơn tâm.
Quay về thức tỉnh mau kẻo trễ
Bởi trí mê mờ vẫn chưa thông!

Kính thưa quý Đạo Hữu! Chúng tôi luôn luôn duyệt tài liệu băng đĩa trước khi đưa lên website, tuy nhiên chúng tôi không thể tránh khỏi thiếu sót, sai lầm hay hệ thống website bị trục trặc về mặt kỷ thuật. Mọi ý kiến hay đóng góp xin qúy bạn hoan hỷ email về dieuamdieungo@yahoo.com Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại hầu mang lợi lạc cho mọi người.

DiệuÂmDiệuNgộ kính thư