Lượt truy cập
Chư Tổ Tịnh Độ

Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ lược truyện

Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thời Dân Quốc, hiệu Tuyết Hư hay Tuyết Tăng; người thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Ðông. Tự bé, ông đã dĩnh ngộ, hiếu học.