Lượt truy cập
Kinh sách đủ loại

Mục Lục

Lời mở đầu
Ý thức về cái chết
Mở rộng tầm nhìn
Những bất lợi khi che dấu cái chết
Những điều lợi khi ý thức được vô thường
Tự giải thoát khỏi sự sợ hãi
Nhìn tổng quát về bài thơ
Mở đầu bài thơ: Quy phục Văn Thù Sư Lợi
Tóm lược những lời khuyên
Chuẩn bị cho cái chết
Tóm lược những lời khuyên
Vượt qua những chướng ngại cản trở
Một cái chết tốt lành
Tóm lược những lời khuyên
Tạo những điều kiện thuận lợi vào giờ phút lâm chung
Tóm lược những lời khuyên
Thiền địng trong khi chết
Bốn giai đọan đầu tiên theo thứ tự bình thường
Sự tan biến của tứ đại
Tóm lược những lời khuyên
Cấu trúc bên trong
Các cấp bậc tri thức
Cấu trúc của kinh mạch trong cơ thể
Cấu thể của khí lực trong cơ thể
Những giọt lỏng căn bản của cơ thể
Bốn giai đọan cuối cùng của cái chết
Chứng ngộ tánh không
Tóm lược những lời khuyên
Ánh sáng trong suốt của cái chết
Những giọt tinh tế, nền tảng của những tâm thức tinh tế
Tóm lược những lời khuyên
Thần linh Du già
Giao hợp sinh lý và con đường tâm linh
Tóm lược những lời khuyên
Phản ứng trong giai đọan chuyển tiếp
Các trình độ tu tập khác nhau
Tóm lược những lời khuyên
Hướng về sự tái sinh tích cực
Tóm lược những lời khuyên
Suy tư hằng ngày về bài thơ
Phụ lục
Chú Thích