Lượt truy cập
Lời Nhạc Phật pháp
Lời nhạc pháp âm
1. Bạn có hay chăng..................... (Lệ Đá)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Trần Trịnh
2. Sám hối tội xưa......................... (Đêm lang thang)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Vinh Sử
3. Ngàn năm thương mẹ............... (Mười năm tình cũ)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Trần Quang Nam
4. Nhớ mãi mẹ yêu........................ (Linh hồn tượng đá)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Mai Bích Dung
5. Đáp ơn mẹ hiền......................... (Nắng chiều)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Lê Trọng Nguyễn
6. Lời vàng của mẹ....................... (Hoa mười giờ)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Đài Phương Trang & Ngọc Sơn
7. Giây phút biệt ly........................ (Căn nhà ngoại ô)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Anh Bằng
8. Nguyện về với cha..................... (Mùa thu lá bay)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Lệ Thanh
9. Kiếp người mong manh............. (Phút cuối)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Lam Phương
10. Lời vàng của phật....................... (Biển tình)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Lam Phương
11. Lời tôi khoe khoang................... (Đời tôi cô đơn)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Đài Phương Trang
12. Ghen ghét................................... (Định Mệnh)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Song Ngọc