Lượt truy cập
Lời Nhạc Phật pháp
Lời nhạc pháp âm
1. Danh lợi mà chi.......................... (Chuyện tình cô lái đò bến Hạ)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Hoàng Thị Thơ
2. Ai tu nấy đắc............................. (Ai ra xứ Huế)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Duy Khánh
3. Ân hận một đời hoa.................. (Đau phải bởi mùa thu)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Phú Quang
4. Bồ tát quảng đức...................... (Đồi thông hai mộ)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Y Vân
5. Đừng lo chê khen..................... (Về đây nghe em)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Trần Quang Lộc
6. Giác ngộ vô thường................. (Bèo dạt mây trôi)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Quan họ Bắc Ninh
7. Nhân quả................................. (Phận giá thuyền quyên)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Giao Tiên
8. Ở hai đầu thế giới.................... (Ở hai đầu nỗi nhớ)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu
9. Sao mẹ đành bán con.............. (Ngày xưa anh nói)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Thúc Đăng & Thanh Tuyền
10. Thái tử rời cung....................... (Hai vì sao lạc)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Anh Việt
11. Trở về phật tâm........................ (Đà Lạt hoàng hôn)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Minh Kỳ & Dạ Cầm
12. Trở về với cha........................... (Trả lại anh)
Lời: Diệu Âm Diệu NgộNhạc sĩ: Đức Huỳnh