Lượt truy cập
Ngày lễ Chư Phật

Thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới nhân Đại lễ Phật đản LHQ 2008