Lượt truy cập
Thành tâm góp ý ban hộ niệm

Kính thưa chư bạn đồng tu trong và ngòai nước! Mục đích chúng ta đưa ra những khúc phim quay về bằng chứng vãng sanh, là mong người đời phát tâm tu hành để thành Phật có phải vậy không? Nếu đã phát tâm thì xin chư bạn hãy phát tâm cho trọn. Có như vậy thì chúng sanh mới được nhiều lợi lạc, và quý bạn sẽ không bị uổng công phí sức và bị tổn đức.Tại sao ở đây chúng tôi nói là bị uổng công, phí sức và tổn đức? Là vì nhiều năm qua chúng tôi thấy có nhiều đĩa ghi lại bằng chứng vãng sanh không được đầy đủ chi tiết, nên khiến cho nhiều người  sau khi xem xong không tin, ngược lại còn buông lời phỉ báng đạo Phật…

Họ không tin và phỉ báng không phải là lỗi của họ mà là lỗi của chúng ta! Tại sao? Vì chúng ta  phát tâm nhưng lại không làm cho trọn vẹn. Chúng ta chỉ đưa ra những đĩa quay nửa chừng không có đọan kết rõ ràng.Tại sao chúng tôi nói quý bạn quay nữa chừng không có đọan kết rõ ràng? Là vì chúng tôi thấy có nhiều đĩa qúy bạn chỉ quay tới khi người đó tắt thở và sau đó xét thọai tướng là hết phim. Khiến cho người coi bị ngỡ ngàng không tin, nỗi sân và phỉ báng cho là chúng ta dựng phim để gạt người.

Rốt cuộc chúng ta bị uổng công phí sức và bị tổn đức! Qúy bạn thử đặt mình vào một người chưa bao giờ tin đạo Phật, chưa bao giờ tin vào pháp môn tịnh độ. Sau khi coi những đĩa quay nữa chừng như vậy, thì qúy bạn có tin được không. Chắc chắn là không! Tại sao? Vì lúc đó, qúy bạn  không có ở hiện trường, không nhìn thấy tận mắt người đó tắt thở, không nhìn thấy người đó tẩm niệm đưa vào hòm, và cũng không nhìn thấy người đó được hỏa thiêu hay là chôn. Vì không thấy được những sự việc quan trọng đó, dĩ nhiên là quý bạn sẽ không tin, và thậm chí còn nổi sân phỉ báng nữa là khác.

Kính thưa chư bạn! Nhiều năm qua chúng tôi trăn trở rất nhiều về    vấn đề này và muốn góp ý, nhưng ngại không dám. Nhưng nay chúng tôi thấy số dĩa quay bằng chứng Vãng Sanh nữa chừng, càng lúc càng gia tăng. Chúng tôi mong qua phần góp ý này quý bạn sẽ suy nghĩ lại, để  những đĩa bằng chứng vãng sanh sau này, được đầy đủ và thuyết phục  được người coi hơn.

 Còn quay như thế nào thì mới được gọi là đầy đủ và thuyết phục? Chúng ta phải quay từ lúc người đó còn sống, được vãng sanh, xét thọai tướng, tẩm niệm , hỏa thiêu hoặc chôn cất. Nếu người  vãng sanh đó có để lại Xá lợi , thì chúng ta nên quay luôn những hình ảnh Xá lợi của họ, để cho mọi người cùng được chiêm ngưỡng. Như vậy mới gọi là phát tâm viên mãn. Nếu chúng ta ai nấy cũng phát tâm quay đầy đủ chi tiết như vậy, thì sẽ độ được nhiều chúng sanh.

Thường thì chúng tôi không đưa những băng đĩa quay nửa chừng như vậy lên trang web của mình, vì chúng tôi lo sẽ làm cho người coi sanh tâm nghi ngờ và phỉ báng. Nhưng tại sao chúng tôi lại đưa 2 đĩa vãng sanh quay nữa chừng có tên là: “Vãng sanh tự tại” của ông Ngụy Quốc Hưng và đĩa: “Biểu diễn vãng sanh đang còn sống” của bà Lưu Tố Thanh lên trang web của chúng tôi? Là vì chúng tôi mong quý bạn  coi hai đĩa quay nữa chừng đó, để mà làm kinh nghiệm.Thật tình mà nói, mỗi khi coi những đĩa quay không có đọan kết như vậy, thì chúng tôi rất là tiếc và buồn. Xin qúy bạn hãy suy nghĩ lại.

Nếu những lời góp ý của chúng tôi có gì sơ sót xin qúy bạn hoan hỷ  mà bỏ qua cho. Chúng tôi xin cầu chúc cho tất cả chư bạn thân, tâm thường  an lạc và niệm Phật mau được nhất tâm. 

                                                                                                               DiệuÂmDiệu Ngộ kính bút
Nam Mô A Mi Đà Phật