Lượt truy cập
Thấy để mà thương

Khỉ mẹ lặng người bên xác khỉ con chết đuối