Lượt truy cập
Tin tức

Chiêm ngưỡng những pho tượng Phật cao nhất thế giới

Hai pho tượng Như Lai Phật Tổ ở Trung Quốc và Myanmar cùng tượng Phật A Di Đà ở Nhật Bản là 3 pho tượng cao nhất thế giới.