Lượt truy cập
Ý nghĩa Hoằng pháp & Hộ Pháp
Chúng tôi sẽ xây lại trang web mới nên không up sách này lên. Xin chư vị cảm phiền download bản sách này xuống máy để đọc hoặc quý bạn có thể vào facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ để đọc cuốn sách này. A Mi Đà Phật.