20/09/2019

105. PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

10/09/2019

104. PHÁT SÁCH Ở CHỢ UÔNG BÍ – QUẢNG NINH

10/09/2019

103. PHÁT SÁCH Ở SIÊU THỊ COOPMART

08/08/2019

102. PHÁT SÁCH Ở SÁCH CHỢ HÀNG

05/08/2019

101. CÚNG DƯỜNG SÁCH

05/08/2019

100. PHÁT SÁCH BỆNH VIỆN HỮU NGHI- HẢI PHÒNG

15/07/2019

99. PHÁT SÁCH Ở BẾN XE NIỆM NGHĨA- HẢI PHÒNG

24/06/2019

98. PHÁT SÁCH CHỢ HÀNG- HẢI PHÒNG

24/06/2019

97. PHÁT SÁCH CHỢ BÌNH TRIỆU- SÀI GÒN

08/06/2019

96. CÚNG DƯỜNG SÁCH CHO CÁC CHÙA

08/06/2019

95. PHÁT SÁCH Ở CHỢ GA – HẢI PHÒNG

07/06/2019

94. PHÁT SÁCH Ở CHÙA VẼ – HẢI PHÒNG

29/04/2019

93. PHÁT SÁCH Ở CHÙA QUÁN XỨ – HÀ NỘI

29/04/2019

92. PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN UNG BƯỚU – HÀ NỘI

29/04/2019

91. PHÁT SÁCH Ở VIỆN TIM – HÀ NỘI

22/03/2019

90. PHÁT SÁCH Ở CHÙA LAI SƠN – HẢI PHÒNG

07/03/2019

1. TẬP VIẾT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

07/03/2019

89. PHÁT SÁCH Ở TP.HẢI PHÒNG

07/03/2019

88. PHÁT SÁCH Ở TP.HÀ NỘI

14/02/2019

87. PHÁT SÁCH Ở VƯỜN HOA TẾT- HẢI PHÒNG

14/02/2019

86. PHÁT SÁCH Ở VƯỜN HOA TẾT- HẢI PHÒNG

08/02/2019

85. PHÁT QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO Ở SÀI GÒN

08/02/2019

84. PHÁT QUÀ TẾT Ở SÀI GÒN – PHẦN 1

08/02/2019

83. PHÁT SÁCH Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT, SÀI GÒN