17/07/2018

Phật sự & Từ thiện 62: CÚNG DƯỜNG SÁCH

17/07/2018

Phật sự & Từ thiện 61: PHÁT SÁCH Ở CHÙA TÚ SƠN, TP. HẢI PHÒNG

09/07/2018

Phật sự & Từ thiện 60: PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN NGÔ QUYỀN- TP. HP

01/07/2018

Phật sự & Từ thiện 59: PHÁT SÁCH Ở CÔNG VIÊN, TP. HẢI PHÒNG

01/07/2018

Phật sự & Từ thiện 58: PHÁT SÁCH Ở CÔNG VIÊN, TP. HẢI PHÒNG

21/06/2018

Phật sự & Từ thiện 57: PHÁT SÁCH Ở CHỢ AN LÃO, TP. HẢI PHÒNG

21/06/2018

Phật sự & Từ thiện 56: PHÁT SÁCH Ở CHÙA HƯNG YÊN, HẢI PHÒNG

13/06/2018

Phật sự & Từ thiện 55: PHÁT SÁCH KHU CHẾ XUẤT. TP. HCM

06/06/2018

Phật sự & Từ thiện 54: PHÁT SÁCH Ở CHỢ QUANG KHẢI, HẢI PHÒNG

05/06/2018

Phật sự & Từ thiện 53: PHÁT SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP, TP.HCM

05/06/2018

Phật sự & Từ thiện 52: PHÁT SÁCH Ở CHÙA MỄ XÁ, T. HƯNG YÊN

28/05/2018

Phật sự & Từ thiện 51: PHÁT SÁCH Ở CHỢ AN ĐÔNG, SÀI GÒN

19/05/2018

Phật sự & Từ thiện 50: PHÁT SÁCH Ở CHỢ NHÀ XANH, HÀ NỘI

18/05/2018

Phật sự & Từ thiện 49: PHÁT SÁCH Ở CHÙA LIẾN LINH

16/05/2018

Phật sự & Từ thiện 48: PHÁT SÁCH Ở BẾN PHÁ CÁT LÁI, TP. SÀI GÒN

16/05/2018

Phật sự & Từ thiện 47: PHÁT SÁCH Ở CHỢ AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG

16/05/2018

Phật sự & Từ thiện 46: PHÁT SÁCH Ở CHÙA LINH PHÚC, HẢI PHÒNG

16/05/2018

Phật sự & Từ thiện 45: CÚNG DƯỜNG SÁCH Ở MỸ

01/05/2018

Phật sự & Từ thiện 44: CÚNG DƯỜNG SÁCH QUA MỸ

24/04/2018

Phật sự & Từ thiện 43: PHÁT SÁCH Ở BV UNG BƯỚU – SÀI GÒN

07/04/2018

Phật sự & Từ thiện 42: PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

07/04/2018

Phật sự & Từ thiện 41: PHÁT SÁCH Ở CHÙA BẢO PHÚC

03/04/2018

Phật sự & Từ thiện 40: DÂY CỨU HỘ CHÁY NHÀ

30/03/2018

Phật sự & Từ thiện 39: PHÁT SÁCH Ở CHÙA HÀO QUANG