05/12/2018

PS&TT 77: PHÁT SÁCH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, SÀI GÒN

08/11/2018

PS&TT 76: PHÁT SÁCH BỆNH VIỆN Y DƯỢC- TP. SÀI GÒN

23/10/2018

PS&TT 75: PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN KIẾN AN, TP.HẢI PHÒNG

06/10/2018

PS&TT 74: CÚNG DƯỜNG SÁCH CHO CÁC CHÙA, Ở NƯỚC MỸ

21/09/2018

Phật sự & Từ thiện 73: PHÁT SÁCH Ở BV VIỆT TIỆP, TP.HẢI PHÒNG

12/09/2018

Phật sự & Từ thiện 72: PHÁT SÁCH Ở CHÙA TỪ QUANG, TP.HẢI PHÒNG

12/09/2018

Phật sự & Từ thiện 71: PHÁT SÁCH Ở CHÙA TỪ QUANG, T.GIA LAI

22/08/2018

Phật sự & Từ thiện 70: PHÁT SÁCH Ở CHÙA AN HỒNG, TP. HẢI PHÒNG

21/08/2018

Phật sự & Từ thiện 69: PHÁT SÁCH Ở CHỢ LỚN (BÌNH TÂY), SÀI GÒN

14/08/2018

Phật sự & Từ thiện 68: PHÁT SÁCH Ở CHỢ QUÁN TOAN, TP.HẢI PHÒNG

14/08/2018

Phật sự & Từ thiện 67: PHÁT SÁCH Ở CHÙA BỬU TÂN, T.GIA LAI

08/08/2018

Phật sự & Từ thiện 66: PHÁT SÁCH LỄ CẦU SIÊU, TP.HẢI PHÒNG

31/07/2018

Phật sự & Từ thiện 65: PHÁT SÁCH Ở BV BÌNH THẠNH, TP.HCM

31/07/2018

Phật sự & Từ thiện 64: PHÁT SÁCH Ở CHỢ BÀ CHIỂU, TP. SÀI GÒN

24/07/2018

Phật sự & Từ thiện 63: PHÁT SÁCH PHẬT HỌC VIỆN SÓC SƠN- HÀ NỘI

17/07/2018

Phật sự & Từ thiện 62: CÚNG DƯỜNG SÁCH

17/07/2018

Phật sự & Từ thiện 61: PHÁT SÁCH Ở CHÙA TÚ SƠN, TP. HẢI PHÒNG

09/07/2018

Phật sự & Từ thiện 60: PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN NGÔ QUYỀN- TP. HP

01/07/2018

Phật sự & Từ thiện 59: PHÁT SÁCH Ở CÔNG VIÊN, TP. HẢI PHÒNG

01/07/2018

Phật sự & Từ thiện 58: PHÁT SÁCH Ở CÔNG VIÊN, TP. HẢI PHÒNG

21/06/2018

Phật sự & Từ thiện 57: PHÁT SÁCH Ở CHỢ AN LÃO, TP. HẢI PHÒNG

21/06/2018

Phật sự & Từ thiện 56: PHÁT SÁCH Ở CHÙA HƯNG YÊN, HẢI PHÒNG

13/06/2018

Phật sự & Từ thiện 55: PHÁT SÁCH KHU CHẾ XUẤT. TP. HCM

06/06/2018

Phật sự & Từ thiện 54: PHÁT SÁCH Ở CHỢ QUANG KHẢI, HẢI PHÒNG