07/04/2018

Phật sự & Từ thiện 42: PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

07/04/2018

Phật sự & Từ thiện 41: PHÁT SÁCH Ở CHÙA BẢO PHÚC

03/04/2018

Phật sự & Từ thiện 40: DÂY CỨU HỘ CHÁY NHÀ

30/03/2018

Phật sự & Từ thiện 39: PHÁT SÁCH Ở CHÙA HÀO QUANG

19/03/2018

Phật sự & Từ thiện 38: PHÁT SÁCH Ở CHÙA HÀM LONG

12/03/2018

Phật sự & Từ thiện 37: PHÁT SÁCH Ở CHÙA CAO LINH , TP. HẢI PHÒNG

08/03/2018

Phật sự & Từ thiện 36: PHÁT SÁCH Ở CHÙA TRÀNG AN

08/03/2018

Phật sự & Từ thiện 35: PHÁT SÁCH Ở CHÙA AN PHÚC, TP. HẢI PHÒNG

08/03/2018

Phật sự & Từ thiện 34: CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH

06/03/2018

Phật sự & Từ thiện 33: PHÁT QUÀ TẾT Ở TP. SÀI GÒN (nhạc nền Hòa tấu)

03/03/2018

Phật sự & Từ thiện 33: PHÁT QUÀ TẾT Ở TP. SÀI GÒN

03/03/2018

Phật sự & Từ thiện 32: PHÁT SÁCH Ở QUÁN NHẬU TP. SÀI GÒN

21/02/2018

Phật sự & Từ thiện 31: PHÁT SÁCH Ở BẾN PHÀ , T. AN GIANG

10/02/2018

Phật sự & Từ thiện 30: PHÁT SÁCH Ở TP. LONG XUYÊN, T.AN GIANG

10/02/2018

Phật sự & Từ thiện 29: PHÁT SÁCH TẠI CHỢ AN LẠC, TP. SÀI GÒN

20/01/2018

Phật sự & Từ thiện 28: PHÁT SÁCH Ở BẾN XE MIỀN TÂY

20/01/2018

Phật sự & Từ thiện 27: PHÁT SÁCH Ở CHỢ TÂN MỸ, TP. SÀI GÒN

16/01/2018

Phật sự & Từ thiện 26: PHÁT SÁCH BẾN PHÀ, TỈNH AN GIANG

16/01/2018

Phật sự & Từ thiện 25: PHÁT SÁCH Ở CHÙA CAO LINH, TP. HẢI PHÒNG

02/01/2018

Phật sự & Từ thiện 24: PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG, TP.HCM

28/12/2017

Phật sự & Từ thiện 23: PHÁT SÁCH Ở BẾN XE MIỀN ĐÔNG, TP.HCM

12/12/2017

Phật sự & Từ thiện 22: CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH

12/12/2017

Phật sự & Từ thiện 21: PHÁT SÁCH TẠI TP LONG XUYÊN, AN GIANG

19/11/2017

Phật sự & Từ thiện 20: PHÁT SÁCH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ