07/03/2019

1. TẬP VIẾT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

07/03/2019

89. PHÁT SÁCH Ở TP.HẢI PHÒNG

07/03/2019

88. PHÁT SÁCH Ở TP.HÀ NỘI

14/02/2019

87. PHÁT SÁCH Ở VƯỜN HOA TẾT- HẢI PHÒNG

14/02/2019

86. PHÁT SÁCH Ở VƯỜN HOA TẾT- HẢI PHÒNG

08/02/2019

85. PHÁT QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO Ở SÀI GÒN

08/02/2019

84. PHÁT QUÀ TẾT Ở SÀI GÒN – PHẦN 1

08/02/2019

83. PHÁT SÁCH Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT, SÀI GÒN

21/01/2019

82. PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN- HẢI PHÒNG

03/01/2019

81. PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN PHỤ SẢN- HẢI PHÒNG

03/01/2019

80. PHÁT SÁCH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, SÀI GÒN

27/12/2018

79. PHÁT SÁCH Ở CHỢ TAM THỌ, TP. HẢI PHÒNG

22/12/2018

78. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH Ở VIỆT NAM

05/12/2018

77. PHÁT SÁCH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, SÀI GÒN

08/11/2018

76. PHÁT SÁCH BỆNH VIỆN Y DƯỢC- TP. SÀI GÒN

23/10/2018

75. PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN KIẾN AN, TP.HẢI PHÒNG

06/10/2018

74. CÚNG DƯỜNG SÁCH CHO CÁC CHÙA, Ở NƯỚC MỸ

21/09/2018

73. PHÁT SÁCH Ở BV VIỆT TIỆP, TP.HẢI PHÒNG

12/09/2018

72. PHÁT SÁCH Ở CHÙA TỪ QUANG, TP.HẢI PHÒNG

12/09/2018

71. PHÁT SÁCH Ở CHÙA TỪ QUANG, T.GIA LAI

22/08/2018

70. PHÁT SÁCH Ở CHÙA AN HỒNG, TP.HẢI PHÒNG

21/08/2018

69. PHÁT SÁCH Ở CHỢ LỚN (BÌNH TÂY), SÀI GÒN

14/08/2018

68. PHÁT SÁCH Ở CHỢ QUÁN TOAN, TP.HẢI PHÒNG

14/08/2018

67. PHÁT SÁCH Ở CHÙA BỬU TÂN, T.GIA LAI