20/09/2020

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
20/09/2020

Phương Mỹ Chi – Thích Ca Mâu Ni Phật

10/09/2020

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
26/08/2020

Trở về với Cha – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
26/08/2020

Ai tu nấy đắc – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
06/08/2020

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
01/08/2020

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

01/08/2020

NHẠC THIỀN TỊNH TÂM

04/05/2020

TÂN CỔ CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO – THẦY THÍCH NGHIÊM BÌNH

04/05/2020

500 bài Nhạc phật Tĩnh Tâm Nghe Để Ngẫm

04/05/2020

Tân Cổ Nhạc Phật Cát Bụi Cuộc Đời

04/05/2020

Nhạc Phật Giáo Tuyển Chọn 2020

04/05/2020

Sư thầy Hát Nhạc Phật Giáo

06/09/2019

Phật Ở Trong Tâm – Thích Nhuận Thanh

06/09/2019

Trái Tim Bồ Tát _Thích Nhuận Thanh

06/09/2019

ĐỜI NGƯỜI – THÍCH NHUẬN THANH

06/09/2019

NGHÈO MÀ CÓ TÌNH – THÍCH NHUẬN THANH

06/09/2019

TIỀN LÀ CÁT BỤI

06/09/2019

Thua Một Người Dưng – Thích Nhuận Thanh

06/09/2019

Liên khúc CÁT BỤI CUỘC ĐỜI 1 2

06/09/2019

LẠY MẸ CON ĐI XUẤT GIA

05/08/2019

VU LAN NHỚ MẸ – NSUT Kim Tiểu Long

22/06/2019

Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo

22/06/2019

2 Sư Thầy Hát Nhạc Phật Giáo Hay và Ý Nghĩa