03/01/2019

học viện Phật giáo LỚN NHẤT VIỆT NAM

30/01/2018

Đại lễ Pháp Hội Quán Âm Tam Thời hệ Niệm Pháp Sự

30/01/2018

Pháp Pháp Hội Trung Phong TTHN tại Chùa Khai Nguyên

30/01/2018

[TAM THỜI HỆ NIỆM]: Thượng Cúng

30/01/2018

[TAM THỜI HỆ NIỆM]: Đệ Tam

03/01/2018

Câu chuyện về CHA của ỐC THANH VÂN

03/01/2018

Đại Giới Đàn Pháp Loa (phần 1)

03/01/2018

Đại Giới Đàn Pháp Loa – Lễ Thọ Giới Bồ Tát

03/01/2018

Đại lễ Khánh thành chùa Ba Vàng phần 2

03/01/2018

Đại lễ Khánh thành chùa Ba Vàng Phần 1

03/01/2018

Buổi lễ HOÀNH TRÁNG

02/12/2017

Diễu Hành Xe Hoa Tp Nha Trang PL 2552 – DL 2008 – Phần1

02/12/2017

Lễ Phật Đản Huế PL 2557 – DL 2013 (P1)

02/12/2017

Phật Đản 2013 – PL 2557 tại Đà Lạt – Phần 1/2 : đêm 14-4 âm lịch

02/12/2017

Xe hoa diễu hành mừng lễ Phật Đản

02/12/2017

Lễ Vía Đức Phật A Di Đà 2013 tại Chùa Hoằng Pháp

02/12/2017

Xe hoa diễu hành đại lễ Phật Đản Vesak 2014 ở Huế

02/12/2017

Thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới_Đại lễ Phật đản LHQ 2008