03/01/2019

Ngỡ ngàng với nếp sống của TĂNG NI sinh trong học viện Phật giáo LỚN NHẤT VIỆT NAM

30/01/2018

Đại lễ Pháp Hội Quán Âm Tam Thời hệ Niệm Pháp Sự

30/01/2018

Pháp Pháp Hội Trung Phong TTHN tại Chùa Khai Nguyên

30/01/2018

[TAM THỜI HỆ NIỆM]: Thượng Cúng

30/01/2018

[TAM THỜI HỆ NIỆM]: Đệ Tam

03/01/2018

Câu chuyện về CHA của ỐC THANH VÂN

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 11/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 10/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 9/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 8/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 7/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 6/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 5/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 4/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 3/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 2/11

03/01/2018

Hành Trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới Tại Việt Nam 1/11

03/01/2018

Đại Giới Đàn Pháp Loa (phần 1)

03/01/2018

Đại Giới Đàn Pháp Loa – Lễ Thọ Giới Bồ Tát

03/01/2018

Đại lễ Khánh thành chùa Ba Vàng phần 2

03/01/2018

Đại lễ Khánh thành chùa Ba Vàng Phần 1

03/01/2018

Buổi lễ HOÀNH TRÁNG

02/12/2017

Diễu Hành Xe Hoa Tp Nha Trang PL 2552 – DL 2008 – Phần1

02/12/2017

Lễ Phật Đản Huế PL 2557 – DL 2013 (P1)