25/12/2017

Chó bị cô chủ quát vẫn lạy

25/12/2017

Kỳ lạ con chuột chấp tay lạy Phật ở chùa

25/12/2017

Chú chó biết lạy Phật gõ mõ

10/12/2017

Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (2015)

10/12/2017

Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh

10/12/2017

Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Lưu Ly 2/2

10/12/2017

Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Lưu Ly 1/2

10/12/2017

Bé Hoa Minh vãng sanh cực lạc lưu xá lợi

10/12/2017

Con gái vãng sanh cứu được cha đã mất 40 năm

10/12/2017

Sư bà Như Phụng đứng vãng sanh

10/12/2017

Sự Thật cụ Triệu Vĩnh Phương

10/12/2017

Đồng Văn Kiểm Vãng Sanh

10/12/2017

Kheo Ni Thích Pháp Giác Vãng Sanh

10/12/2017

Cư sĩ Lý Khánh Hòa Vãng Sanh cuốn – đĩa 2

10/12/2017

Cư sĩ Lý Khánh Hòa Vãng Sanh cuốn – đĩa 1

10/12/2017

Lễ Trà Tỳ Đạo Chứng Pháp Sư

10/12/2017

Niệm Phật Vãng Sanh và Cách Trợ Niệm

10/12/2017

Cụ Bà Lại Thị Mảnh vãng sanh

10/12/2017

Cụ Trịnh Kim Tuấn vãng sanh

24/11/2017

Hào Quang Phật Xuất Hiện Ngày 23-05-2010

24/11/2017

Huỳnh Tiểu Hương – Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương

24/11/2017

Huỳnh Tiểu Hương – Kỷ niệm 1 năm thành lập Trung tâm

24/11/2017

Huynh Tieu Huong – Young orphans need volunteers

24/11/2017

Tặng Xe Cứu Thương Cho Trẻ Mồ Côi