24/11/2017

Người biến thành cây

24/11/2017

Quả báo sát sanh

24/11/2017

Mặt quái dị

24/11/2017

Bí ẩn về người đàn ông có khuôn mặt quỷ

24/11/2017

20 kilo tumor, removed from mans face, new world record

24/11/2017

Rắn báo oán – Ăn thịt rắn bị quả báo

24/11/2017

Cụ già mọc sừng ở giữa trán

https://www.youtube.com/watch?v=DguJUTfYSqo
24/11/2017

Người đàn ông hoá rắn

24/11/2017

Người đàn ông da trâu

24/11/2017

Bứu hình mặt người

https://www.youtube.com/watch?v=ddmV0t7ZW3g