05/10/2017

Chung tay góp sức

       Kính thưa quý bạn! Chúng tôi là Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ. Chúng tôi viết sách, làm […]
05/10/2017

Thông báo 1

Kính thưa chư bạn đồng tu trong và ngoài nước! Về 5 cuốn sách: KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN […]
05/10/2017

TẶNG SÁCH MIỄN PHÍ

Kính thưa quý bạn! Hiện tại, chúng tôi đang cúng dường 2 cuốn sách : KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG […]