Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ
28/10/2020
200 BÀI KHAI THỊ QUAN TRỌNG (PHẦN 1/4 ) – Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ
28/11/2020

Chung tay cứu trợ Miền Trung

 
Kính thưa Quý bạn! Bão, lụt liên tục ập tới, gây bao đau thương và mất mát cho đồng bào Miền Trung. Đã có rất nhiều chương trình thiện nguyện “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, giúp đỡ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, Diệu Âm Diệu Ngộ tha thiết kêu gọi tấm lòng hảo tâm của Quý bạn: hãy chung tay góp sức, chia sẻ những khó khăn của bà con đang gặp nạn để họ thiết lập và xây dựng lại cuộc sống sau cơn bão, lũ.
 
Xin Quý bạn, hãy góp chút tình thương, của ít lòng nhiều, bao nhiêu cũng được, dù 5k hay 50k… chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận và trân quý tấm lòng và sự chia sẻ của Quý bạn. Để có một bồ thóc thì chúng ta cần mỗi người góp một hạt thóc. Vì vậy, chúng tôi xin Quý bạn hãy bớt chút chi tiêu cá nhân mà hướng về đồng bào Miền Trung thương yêu. Vì “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Chúng tôi tin rằng đây là việc làm có ý nghĩa, sẽ giúp Quý bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
 
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp mà Quý bạn tương thân, tương ái giúp đỡ. Chúng tôi sẽ dành mọi tâm huyết, tình cảm để đến tận nơi, trực tiếp trao tận tay cho bà con nơi vùng bão lũ.
 
Mọi đóng góp xin chuyển về cho ĐỒNG THỊ KIM LAN (Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ), NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.
Tên: ĐỒNG THỊ KIM LAN (VND)
TK: 214898349
NH: Á Châu (ACB)
CN: TP. HCM hoặc TÂN THUẬN.
 
Tên: ĐỒNG THỊ KIM LAN (VND)
TK: 13410000023172
NH:Đầu tư và Phát triển ( BIDV)
TP:. HCM
CN: TP.HCM