Thông báo 1
05/10/2017
1. TẬP VIẾT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
20/10/2017

Chung tay góp sức

       Kính thưa quý bạn! Chúng tôi là Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ. Chúng tôi viết sách, làm Phật sự  từ thiện đã trên 15 năm rồi. Nhưng hơn 15 năm qua, chúng tôi chỉ làm việc trong âm thầm và không quay phim đưa ra. Năm nay là 2017, chúng tôi quay phim đưa ra và chính thức kêu gọi quý bạn chung tay góp sức với chúng tôi. Tâm nguyện của chúng tôi là mong cho tất cả chúng sanh hiểu được Phật pháp, phát tâm tu hành và thành Phật tương lai.   

      Chúng tôi nghĩ rằng: Thời nay, muốn cứu được chúng sanh thì chỉ có cách là chúng ta phải gửi Kinh sách, máy nghe pháp… đến tận nhà và phát tận tay cho mọi người, thì may ra họ mới chịu tìm hiểu về đạo Phật. Vì vậy, chúng tôi rất mong có thêm tịnh tài để in được nhiều Kinh sách… để gửi và phân phát cho mọi người khắp nơi trong và ngoài nước.     

         Nếu quý bạn cảm thấy việc làm của chúng tôi có lợi ích cho chúng sanh thì xin chung tay góp sức, để chúng tôi có thêm tịnh tài giúp cho chúng sanh bớt khổ và thành Phật tương lai. Mọi đóng góp xin chuyển tịnh tài về cho ĐỒNG THỊ KIM LAN (Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ).

 

Tên: ĐỒNG THỊ KIM LAN  (VND)

TK: 214898349  

NH: Á Châu (ACB)

TP. HCM

CN: TP. HCM hoặc TÂN THUẬN

 

TÊN: ĐỒNG THỊ KIM LAN  (VND)

TK: 13410000023172

NH: Đầu tư và Phát triển (BIDV)

TP: TP. HCM

CN: TP. HCM

 

THỈNH CẦU

Kính thưa quý bạn! Sau khi quý bạn chuyển tịnh tài về cho ĐỒNG THỊ KIM LAN (Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ), thì xin nhắn tin hay email cho chúng tôi biết tên họ và số tịnh tài mà quý bạn đã chuyển, để chúng tôi trả lời cho quý bạn được yên tâm và cũng để nói lời cám ơn đến quý bạn. Nếu quý bạn muốn thỉnh sách hay có gì thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi:

Website: www.dieuamdieungo.com

Facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ

Email:  dieu_am@yahoo.com

Email: dieungodieuam@gmail.com

Điện thoại: 093-292- 5627 (VN)