Lễ Khai Mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam
18/05/2019
Ý nghĩa hoằng pháp & hộ pháp (Phiên bản mới 2019) (7/10)
18/05/2019

Lễ Bế Mạc Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019