Khai Tri Kiến Phật 17
16/01/2018
Phật sự & Từ thiện 27: PHÁT SÁCH Ở CHỢ TÂN MỸ, TP. SÀI GÒN
20/01/2018

Tại sao lại niệm Nam mô A Mi Đà Phật

Tại sao lại niệm Nam Mô A Mi Đà Phật

Quý bạn có thể đọc bài viết trực tiếp tại web (nhấp vào hình)

hoặc có thể Down về tại đây