Meet your meat
04/10/2017
Thông báo 1
05/10/2017

TẶNG SÁCH MIỄN PHÍ

Kính thưa quý bạn! Hiện tại, chúng tôi đang cúng dường 2 cuốn sách :

  1. KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT VÀ NHỮNG CHUYỆN LUÂN HỒI.
  2. NGHIỆP LÀ GÌ?

Nếu quý bạn muốn thỉnh sách, xin email rõ tên họ và địa chỉ về cho chúng tôi (xin ghi chữ có dấu). Nếu tiện, xin quý bạn cho luôn số phone, để nhân viên bưu điện dễ liên hệ khi không tìm được địa chỉ.

Xin gởi về email: dieu_am@yahoo.com / dieungodieuam@gmail.com

Facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ.

Điện thoại: 0932 925 627