Meet your meat
04/10/2017
Thông báo 1
05/10/2017

Thông báo 2

Kính thưa quý bạn! Hiện tại, chúng tôi đang cúng dường 3 cuốn sách :

  1. TỊNH ĐỘ THỰC CHỨNG.
  2. VIỆC LỚN NHẤT ĐỜI NGƯỜI (tên cũ của sách là NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT LÚC LÂM CHUNG).
  3. NGHIỆP LÀ GÌ?

Nếu quý bạn muốn thỉnh sách, xin email rõ tên họ và địa chỉ về cho chúng tôi (xin ghi chữ có dấu). Nếu tiện, xin quý bạn cho luôn số phone, để nhân viên bưu điện dễ liên hệ khi không tìm được địa chỉ.

Chúng tôi sẽ gửi sách miễn phí đến tận nhà cho quý bạn ở các nước như:
VIỆT NAM, MỸ, CANADA, ÚC và PHÁP. 
 

Xin gởi về email: dieu_am@yahoo.com / dieungodieuam@gmail.com

Facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ.

Điện thoại: 0932 925 627