TÌM KINH PHẬT Ở ĐÂU MỚI ĐÚNG
25/04/2018
TỊNH ĐỘ PHẬT THỪA
25/04/2018

ĐẠI NGUYỆN 18 CỦA PHẬT A MI ĐÀ

(Bài này trích ra từ cuốn sách “TỊNH ĐỘ THỰC CHỨNG” của Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ).
 
 

Kính thưa quý bạn! Vì thương chúng sanh nên Phật A Mi Đà đã phát ra 48 đại nguyện (nghĩa là đại thề). Ở đây, chúng tôi chỉ nêu ra đại nguyện thứ 18 của Phật mà thôi. Vì trong 48 đại nguyện thì đại nguyện 18 là quan trọng nhất. Nếu quý bạn muốn tìm hiểu về 48 đại nguyện của Phật A Mi Đà, thì xin đi tìm cuốn “Kinh Vô Lượng Thọ” để tìm hiểu thêm.

Đây là đại nguyện 18 của Phật A Mi Đà. Ngài nói rằng: Khi tôi thành Phật, nếu chúng sanh ở mười phương hết lòng tin ưa, mong muốn sanh về cõi nước của tôi, xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm, mà chẳng được sanh thời tôi không giữ ngôi chánh đẳng chánh giác. Chỉ trừ những kẻ tạo nghiệp tội chê bai chánh pháp.

Kính thưa quý bạn! Đó là đại nguyện thứ 18 của Phật. Ý của Ngài muốn nói rằng: Nếu chúng sanh trước khi chết mà niệm được mười niệm liên tục (nghĩa là mười hơi, không cần hơi dài hay ngắn), mà Ngài không đến nơi tiếp dẫn chúng sanh đó về Cực Lạc, thì Ngài thề không làm Phật. Còn câu cuối Ngài nói: Chỉ trừ những kẻ tạo nghiệp tội chê bai chánh pháp”. Câu này chúng ta không nên hiểu lầm cho rằng Phật không có lòng từ bi hay phân biệt. Thật ra không phải vậy, mà vì những chúng sanh tạo nhiều tội ác này không chịu sám hối và không chịu phát nguyện niệm Phật để vãng sanh, thì Phật làm sao cứu được họ. Vì vậy mà Phật nói chỉ trừ những kẻ tạo nghiệp tội và chê bai chánh pháp.

Qua 48 đại nguyện của Phật cho thấy, Ngài thương chúng ta vô bờ bến, thậm chí cha mẹ của ta còn chưa thề thốt với ta, vậy mà Ngài thề với chúng ta. Điều này cho thấy nỗi khổ tâm và lòng từ bi của Ngài còn lớn hơn trời biển. Chúng ta là phàm phu mà còn coi nặng lời thề và không dám thề bừa bãi. Không lẽ lời thề của Phật A Mi Đà mà chúng ta không dám tin sao? Vì thương chúng sanh si mê không có đủ lòng tin, nên Ngài mới lập lời thề để giúp chúng ta có vững lòng tin. Ngài đã làm hết sức của Ngài rồi, chẳng qua chúng ta không có đủ thiện căn và phước đức để tin sâu pháp môn Tịnh độ. Có nhiều người còn nghi ngờ rằng: “Nếu trước khi chết, ai niệm mười niệm cũng đều được vãng sanh về Cực Lạc, vậy thì trên thế gian này không còn ai”. Tóm lại, chúng ta nghi ngờ đủ điều.

Kính thưa quý bạn! Nghe qua mười niệm dễ quá nhưng không dễ, vì có mấy ai trên đời này trước khi chết mà niệm được mười niệm liên tục. Tại sao? Vì một người khi sắp chết thần thức sẽ bị mê man, thân thể sẽ bị tan rã và đau đớn. Thêm vào, người sắp chết còn bị oan gia trái chủ vây quanh đòi nợ, tâm thần hoảng hốt, luyến tiếc mạng sống, vợ chồng, con cháu, tiền bạc, danh vọng,… Đó là chưa nói đến trước phút lâm chung, gặp chuyện không may làm thể xác bị đau đớn sanh tâm oán hận, thì làm sao mà giữ được chánh niệm.

Nghe qua thấy dễ nhưng không dễ, vì một người trước khi chết mà có thể niệm được mười niệm liên tục, là người này đã có công phu tu niệm Phật nhiều năm, nên câu Phật hiệu mới được thuần thục in sâu vào tâm thức. Nhờ niệm Phật nhiều năm mà tâm của họ mới được an định, biết thân này là giả, coi nhẹ bản thân và buông xả tất cả. Dù trước khi chết thể xác có bị đau đớn, họ cũng không bị phân tâm. Nhờ vậy mà người này mới có đủ sáng suốt giữ được chánh niệm, để niệm liên tục mười niệm.

Có một điều mà chúng ta nên lưu ý, đó là: Dù chúng ta niệm Phật đã nhiều năm, đến phút lâm chung không may bị chướng duyên làm thể xác bị đau đớn và ta sanh tâm oán hận thì cũng khó được vãng sanh. Nếu chúng ta không may bị ai đó đâm chết, thì ngay giây phút đó ta nên nghĩ rằng: Đây là nghiệp tội của ta đã gieo, giờ phải trả lại cho người”. Chúng ta không nên sanh tâm thù hận, mà phải giữ định tâm và niệm Phật cho đến khi tắt thở, thì sẽ được chư Phật đến nơi tiếp dẫn sanh về Cực Lạc. Còn nếu phút cuối chúng ta sanh tâm oán hận và quên đi niệm Phật, thì dù chư Phật có muốn cứu cũng cứu không nổi, mà lúc đó sẽ có chúng ma đến rước chúng ta đi. Cho nên thần thức phút cuối rất là quan trọng, làm Phật hay làm ma chỉ cách nhau một niệm mê, giác của ta mà thôi. Vì thấy thần thức phút cuối rất là quan trọng, nên Phật khuyên chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc.

Tại sao người tu niệm Phật trước khi chết cần có thân nhân hay bạn đồng tu giúp đỡ trợ niệm? Là vì tuy ta niệm Phật đã nhiều năm, nhưng có mấy ai dám bảo đảm mình sẽ giữ được chánh niệm 100% trước khi chết. Nếu phút lâm chung có người hộ niệm, thì người chết sẽ nắm chắc 100% vãng sanh. Vì vậy mà người trợ niệm rất là quan trọng. Không những người trợ niệm có thể giúp người sắp chết giữ được chánh niệm, mà còn giúp xua đuổi đi những oan gia trái chủ đang vây quanh người sắp chết.

Kính thưa quý bạn! Nếu chúng ta khuyên cha mẹ hay chồng con niệm Phật, mà họ không có đủ thiện căn và phước đức để tin sâu tu niệm, thì ta phải cần niệm Phật tinh tấn hơn. Tại sao? Vì lỡ trong gia đình có người thân sắp chết, thì ta sẽ giữ được bình tĩnh khai thị và trợ niệm để cứu thần thức của người thân. Còn nếu ta có vãng sanh trước họ, thì sự vãng sanh của ta sẽ giúp người thân phát tâm tin Phật. Như vậy, cho dù ta có đi trước hay đi sau, thì cũng đều cứu được thân nhân của mình. Đây mới là tình thương chân thật.