05/06/2022

Tha lực của Phật – Cư sĩ Diệu Ngọc

25/05/2022

Niệm Phật theo hơi thở được Nhất tâm – Cư sĩ Diệu Ngọc

20/03/2022

118. Phát tiền lì xì Tết 2022

24/12/2021

Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ Vãng Sanh

Ngày 21/08/2021 (nhằm ngày 14/7/Tân Sửu), Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ đã an nhiên tự tại vãng sanh về […]