29/03/2021

Kiếp Trầm Luân – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Nhạc – BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

20/03/2021

Lời Vàng Của Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
20/03/2021

Ghen Ghét – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
06/03/2021

117. Phát tiền lì xì Tết 2021

24/02/2021

Cách Khai Thị Khi Phóng Sanh

Kính thưa quý bạn! Đa số phật tử vẫn còn thắc mắc về cách KHAI THỊ khi phóng sanh. Ở […]
01/01/2021

Nhạc – Thương về Khúc Ruột Miền Trung- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

31/12/2020

TRAO TẶNG 600 PHẦN QUÀ QUẢNG NAM – Nhóm DIỆU ÂM DIỆU NGỘ

31/12/2020

116. TẶNG HƠN 200 PHẦN QUÀ LŨ LỤT Ở CHÙA ĐẠI PHƯỚC

31/12/2020

115. TẶNG HƠN 200 PHẦN QUÀ LŨ LỤT Ở CHÙA THỌ QUANG

26/12/2020

Nhạc – Tán thán cõi Cực Lac- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

25/12/2020

114. TẶNG HƠN 200 PHẦN QUÀ LŨ LỤT Ở CHÙA LINH BỬU

01/12/2020

200 BÀI KHAI THỊ QUAN TRỌNG (PHẦN 4/4 ) – Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ

28/11/2020

200 BÀI KHAI THỊ QUAN TRỌNG (PHẦN 3/4 ) – Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ

28/11/2020

200 BÀI KHAI THỊ QUAN TRỌNG (PHẦN 2/4 ) – Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ

28/11/2020

200 BÀI KHAI THỊ QUAN TRỌNG (PHẦN 1/4 ) – Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ

28/10/2020

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

28/10/2020

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
10/10/2020

Xin ghi ơn những anh hùng áo trắng – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

10/10/2020

Nhạc niệm Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
08/10/2020

Về Nhà Đi Con – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
07/10/2020

36 BÀI THƠ KHAI NGỘ- 2/2

07/10/2020

36 BÀI THƠ KHAI NGỘ- 1/2

10/09/2020

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ