Lời nhạc pháp âm

Kiếp người mong manh(Phút cuối)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Lam Phương

Nguyện về với Cha(Mùa thu lá bay)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Lệ Thanh

Giây phút biệt ly(Căn nhà ngoại ô)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Anh Bằng

Lời vàng của mẹ(Hoa mười giờ)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Đài Phương Trang & Ngọc Sơn

Đáp ơn mẹ hiền(Đáp ơn mẹ hiền)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Lê Trọng Nguyễn

Nhớ mãi mẹ yêu(Linh hồn tượng đá)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Mai Bích Dung

Ngàn năm thương mẹ(Mười năm tình cũ)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Trần Quang Nam

Sám hối tội xưa(Đêm lang thang)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Vinh Sử

Bạn có hay chăng?(Lệ Đá)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Trần Trịnh

Đời là vô thường(Đường xưa lối cũ)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Hoàng Trịnh Thơ

Kiếp trầm luân(Chuyện hẹn hò)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh

Lòng Phật(Trường cũ tình xưa)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Duy Khánh

Hoằng dương Đạo Pháp(Lâu đài tình ái)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh

Lòng từ bi của Phật(Dấu chân kỷ niệm)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Thúc Đăng

Nổi khổ Như Lai(Nỗi buồn hoa phượng)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Thanh Sơn

Cuộc đời Đức Phật(Tình bơ vơ)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Lam Phương

Xin Phật về đây(Nhớ người yêu)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Lam Phương

Bồ Tát tìm con(Phố đêm)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Tâm Anh

Phật Đà chờ con(Ngày buồn)

Lời: Diệu âm diệu ngộ
Nhạc sĩ: Lam Phương