16/01/2018

25. PHÁT SÁCH Ở CHÙA CAO LINH, TP.HẢI PHÒNG

02/01/2018

24. PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG, SÀI GÒN

28/12/2017

23. PHÁT SÁCH Ở BẾN XE MIỀN ĐÔNG, SÀI GÒN

12/12/2017

22. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH

12/12/2017

21. PHÁT SÁCH TẠI TP LONG XUYÊN, AN GIANG

19/11/2017

20. PHÁT SÁCH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

19/11/2017

19. CÚNG DƯỜNG SÁCH VÀ CHUỖI

17/11/2017

18. PHÁT SÁCH TẠI TỈNH AN GIANG

17/11/2017

17. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH

17/11/2017

16. PHÁT SÁCH TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

17/11/2017

15. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH QUA MỸ

17/11/2017

14. PHÁT SÁCH Ở TỈNH HẬU GIANG

17/11/2017

13. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH

17/11/2017

12. PHÁT SÁCH Ở CHÙA ƯU ĐÀM

17/11/2017

11. PHÁT SÁCH Ở TỈNH AN GIANG

17/11/2017

10. PHÁT MŨ BẢO HIỂM Ở TỈNH AN GIANG

17/11/2017

9. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH

17/11/2017

8. PHÁT SÁCH Ở TỈNH AN GIANG

20/10/2017

7. PHÁT SÁCH Ở BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

20/10/2017

6. CÚNG DƯỜNG CHUỖI VÀ SÁCH

20/10/2017

5. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH Ở BV UNG BƯỚU

20/10/2017

4. CÚNG DƯỜNG MÁY NGHE PHÁP

20/10/2017

3. CÚNG DƯỜNG MŨ BẢO HIỂM

 
20/10/2017

2. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH