04/05/2020

Tân Cổ Nhạc Phật Cát Bụi Cuộc Đời

04/05/2020

Nhạc Phật Giáo Tuyển Chọn 2020

04/05/2020

Sư thầy Hát Nhạc Phật Giáo

06/09/2019

Phật Ở Trong Tâm – Thích Nhuận Thanh

06/09/2019

Trái Tim Bồ Tát _Thích Nhuận Thanh

06/09/2019

ĐỜI NGƯỜI – THÍCH NHUẬN THANH

06/09/2019

NGHÈO MÀ CÓ TÌNH – THÍCH NHUẬN THANH

06/09/2019

TIỀN LÀ CÁT BỤI

06/09/2019

Thua Một Người Dưng – Thích Nhuận Thanh

06/09/2019

Liên khúc CÁT BỤI CUỘC ĐỜI 1 2

06/09/2019

LẠY MẸ CON ĐI XUẤT GIA

05/08/2019

VU LAN NHỚ MẸ – NSUT Kim Tiểu Long

22/06/2019

Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo

22/06/2019

2 Sư Thầy Hát Nhạc Phật Giáo Hay và Ý Nghĩa

16/04/2019

CHƠN TÂM 7 – Huyền Sử THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

25/02/2018

Nhạc tịnh tâm, thư giãn

25/12/2017

Một Kiếp Người

25/12/2017

Tuyển Tập Ca Nhạc Phật Giáo Ca Sĩ Nguyễn Đức 2017

25/12/2017

Những Ca Khúc Trữ Tình Về Phật

25/12/2017

Nhạc Phật Giáo Hát về Mẹ 2017

25/12/2017

Nhạc Phật Giáo 2018

25/12/2017

2 Sư Thầy Hát Nhạc Phật Giáo

25/12/2017

Lạy Phật Quan Âm

25/12/2017

Kiếp Nhân Sinh