05/10/2017

Chung tay góp sức

        Kính thưa quý bạn! Chúng tôi là Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ. Hiện tại, chúng […]
05/10/2017

Thông báo

Kính thưa chư bạn đồng tu trong và ngoài nước! Về 5 cuốn sách: KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN […]
14/01/2015

Giữ Tâm An Định Để Cứu Thế Giới

Kính thưa quý bạn! Hiện tại, từ trường của trái đất đang bị XÁO TRỘN. Chúng bị xáo trộn bởi […]