30/05/2018

Khai Thị EX

11/12/2017

Chấp Trì Danh Hiệu

11/12/2017

Kệ Niệm Phật

11/12/2017

Khai Thị Của Một Vị Chân Tu Đã Đạt Bất Niệm Tự Niệm

11/12/2017

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – Khai Thị Khánh Tuế 2008

11/12/2017

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – Khai Thị Tết 2009

11/12/2017

Sơ lược tiểu sử HT Thích Trí Tịnh

11/12/2017

Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – 90 Tuổi

11/12/2017

Hào Quang Trên Bảo Tháp – HT.Thích Trí Tịnh

11/12/2017

Bảo tháp cố đại lão HT Thích Trí Tịnh

11/12/2017

Phụng Tống Di ảnh Đại lão HT Thích Trí Tịnh

11/12/2017

Lễ Nhập Bảp Tháp Cố Đại Lão TH Thích Trí Tịnh

11/12/2017

Đại lão HT Thích Trí Tịnh khai thị

11/12/2017

Lễ Khánh Tuế HT Thích Trí Tịnh 2013

11/12/2017

HT Thích Trí Tịnh Những hình ảnh thân thương

11/12/2017

HT Thích Trí Tịnh Dấu ấn còn lại

11/12/2017

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Lễ nhập Kim quan

11/12/2017

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh – Ngày 2 (29/3/2014)

11/12/2017

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh Ngày 3 (30-03-2014)

11/12/2017

Lễ tang HT ThíchTrí Tịnh Ngày 4 (31-03-2014)

11/12/2017

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh Ngày 5 (01-04-2014)

11/12/2017

Lễ tang HT Thích Trí Tịnh Ngày 6 (02-04-2014)

10/12/2017

Kinh Hoa Nghiêm – HT: Tuyên Hóa (Tập 1- CD 1)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PjOsNWI8xnk
10/12/2017

Kinh Hoa Nghiêm – HT: Tuyên Hóa (Tập 1- CD 2)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=s3-UqhmXYyM