19/08/2019

TAM THỜI HỆ NIÊM 2017 . Chùa Bà Tấm HÀ NỘI

19/08/2019

Pháp Pháp Hội Trung Phong TTHN tại Chùa Khai Nguyên

19/08/2019

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

19/08/2019

05 ĐỆ NHẤT THỜI (TAM THỜI HỆ NIÊM CHÙA DUY TRUNG Tháng 1 2018)

19/08/2019

TAM THỜI HỆ NIỆM 2014 TAI CHÙA LONG AN

19/08/2019

08 Đệ nhất thời – TAM THỜI HỆ NIÊM CHÙA DI LẶC Tháng 7 2017

19/08/2019

10 Đệ nhất thời – TAM THỜI HỆ NIÊM CHÙA DI LẶC Tháng 7 2017

19/08/2019

Đệ Nhất Pháp Sự, Ngày Mùng 9 tháng 3, Chùa Hồng Liên

19/08/2019

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm,Tại Chùa Cao Phúc,

19/08/2019

TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM

05/08/2019

Tường thuật trực tiếp Lễ Bế Giảng Khóa tu mùa hè CHÙA BÁI ĐÍNH – NĂM 2019

05/08/2019

Khóa tu mùa hè 2017 tại THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

05/08/2019

Khóa tu mùa hè 2019- tổng hợp – Chùa Hoằng Pháp

05/08/2019

Thời Khóa Ngọ Trai | Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng 2019 – Lần 1

05/08/2019

Chương Trình Khai Mạc Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng Lần 1 Năm 2019

05/08/2019

Lễ Tổng Kết Toàn Khóa | Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng Lần 2 Năm 2019

05/08/2019

Thời Khóa Lễ Phật & Ngồi Thiền | Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng Lần 2 Năm 2019

05/08/2019

Khóa tu mùa hè lần IV 2019 Chùa QUAN ÂM KIM SƠN – Ninh Bình

05/08/2019

Những sinh hoạt tu học trong KHÓA TU MÙA HÈ 2019 | CHÙA PHÁP HOA – ĐẮK NÔNG

05/08/2019

Amitabha Buddha Mantra

22/06/2019

Phật A Di Đà (Thần Chú Tiếng Tây Tạng)

22/06/2019

CHÚ ĐẠI BI 21 biến Tiếng Phạn

16/05/2019

Chùa Bái Đính – Ngôi Chùa Lớn Nhất Đông Nam Á – Ngôi Chùa Của Những Kỉ Lục

16/05/2019

Giới thiệu quang cảnh Chùa Ba Vàng