02/01/2018

Ninh Bình đẹp rụng rời trong phim Kong

02/01/2018

Tam Cốc – Bích Động – Ninh Bình – Mùa Lúa Chín Vàng

02/01/2018

Tràng An – Ninh Bình – Di Sản Văn Hóa và Thiên Nhiên Thế Giới

02/01/2018

Chùa Bái Đính, Ninh Bình nhìn từ trên cao bằng Inspire

02/01/2018

Toàn cảnh ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á

02/01/2018

Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

02/01/2018

Chùa Yên Tử Quảng Ninh

02/01/2018

Chùa Ba Vàng – TP Uông Bí – Quảng Ninh – Việt Nam

02/01/2018

Chùa Ba Vàng

02/01/2018

10 ngôi chùa đẹp Việt Nam từ Bắc vào Nam

02/01/2018

Chiêm ngưỡng 15 tượng và tượng đài lớn nhất thế giới

02/01/2018

Những bức tượng phật cổ bằng đá lớn nhất thế giới

02/01/2018

Tượng Phật lớn ẩn sâu trong núi đá

02/01/2018

Tượng Phật đôi lớn nhất Việt Nam

02/01/2018

Chùa Ve chai – Đẹp và độc đáo

02/01/2018

Núi Bà Đen – Tây Ninh

02/01/2018

Chùa Miếu Nổi – Ngôi chùa giữa dòng sông

28/12/2017

Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Sám hối tự thân và bảy tâm vượt bờ – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Án Ma Ni Bát Dĩ Hồng – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Niệm Phật Kinh Hành – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám hối Mười nghiệp bất thiện – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám hối Khẩu nghiệp – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng