Thông báo
05/10/2017
1. TẬP VIẾT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
20/10/2017

Chung tay góp sức

        Kính thưa quý bạn! Chúng tôi là Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ. Hiện tại, chúng tôi đã ngưng chương trình cho thỉnh Kinh sách, vì nhu cầu người đọc sách ngày nay không còn nhiều.

       Tuy chúng tôi đã ngưng ấn tống Kinh sách, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện PHẬT SỰ & TỪ THIỆN để làm. Nếu quý bạn cảm thấy việc làm của chúng tôi có lợi ích cho chúng sanh thì xin chung tay góp sức, để chúng tôi có thêm tịnh tài làm lợi ích cho chúng sanh.

        TÂM SỰ

       Kính thưa quý bạn! Có những chuyện Phật sự & Từ thiện chúng tôi có thể quay phim đưa ra cho đại chúng thấy. Nhưng có những chuyện Phật sự & Từ thiện chúng tôi không thể quay phim đưa ra, như là: Chạy quảng cáo video đạo Phật trên facebook. Trả tiền làm video… Hỗ trợ tiền cho những người nghèo viết niệm Phật trên tập. Giúp những gia đình khó khăn. Phóng sanh đột xuất. Mua mũ bảo hộ cho các em gia đình nghèo… Tóm lại, chúng tôi có rất nhiều chuyện Phật sự & Từ thiện để làm.

       Kính thưa quý bạn! Tại sao chúng tôi viết thêm phần TÂM SỰ? Là vì trong nhiều năm qua, có một số Phật tử chưa hiểu được tâm nguyện của chúng tôi, nên thường email hay nhắn tin nói rằng: “Thưa cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ! Khi nào cư sĩ có làm Phật sự hay Từ thiện gì thì nhớ cho con (tôi) biết để con đóng góp…”.

Mỗi khi có ai ngỏ ý như vậy thì tôi đều trả lời rằng: CẢM ƠN, A MI ĐÀ PHẬT và tôi không nói gì thêm. Tại sao? Vì tâm nguyện của chúng tôi là làm Phật sự & Từ thiện cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng tôi không phải chỉ làm trong đời này mà còn làm cho đến vô lượng kiếp về sau. Chỉ có điều là, có nhiều thì chúng tôi làm nhiều, có ít thì chúng tôi làm ít, nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ.

        LỜI KHUYÊN

       Kính thưa quý bạn! Ở đây, tôi xin khuyên quý bạn một điều, đó là: Nếu là Phật tử hiểu đạo thì chúng ta không nên nói với những vị chân tu XUẤT GIA hoặc CƯ SĨ những lời, như là: “Khi nào Thầy hoặc Cư sĩ có làm Phật sự hay Từ thiện gì thì nhớ kêu con một tiếng thì con sẽ đóng góp cho…”. Khi quý bạn nói với những vị chân tu như vậy thì vô tình quý bạn đã xúc phạm đến phẩm hạnh của họ rồi. Tại sao? Vì những vị chân tu, họ không phải là những người ăn xin, mà họ là những người đang làm ruộng phước để giúp cho chúng ta gieo trồng công đức và phước đức.

       Nếu chúng ta dùng câu nói trên để nói với những vị Tà tu thì không sao, nhưng tuyệt đối không nên nói với những vị chân tu. Vì những vị chân tu, họ đều có tâm nguyện làm PHẬT SỰ & TỪ THIỆN cho đến vô lượng kiếp. Vì vậy, trước khi quý bạn muốn cúng dường cho một vị tu hành nào đó thì hãy tìm hiểu vị đó cho kỹ. Nếu cảm thấy tin tưởng 100% thì cúng dường. Còn nếu không, thì không nên. Vì cách cúng dường quan trọng hơn tịnh tài và phẩm vật cúng dường. Chúng tôi vì lòng từ bi không muốn quý Phật tử bị tổn phước mà không biết nên mới khuyên nhủ như vậy. Mong quý bạn hoan hỷ. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

Mọi đóng góp xin chuyển tịnh tài về cho ĐỒNG THỊ KIM LAN (Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ).

Tên: ĐỒNG THỊ KIM LAN (VND)

TK: 214898349

NH: Á Châu (ACB)

TP.HCM 

CN: TP. HCM hoặc TÂN THUẬN

 

TÊN: ĐỒNG THỊ KIM LAN (VND)

TK: 13410000023172

NH: Đầu tư và Phát triển (BIDV)

TP: TP.HCM

CN: TP.HCM

 

THỈNH CẦU

Kính thưa quý bạn! Sau khi quý bạn chuyển tịnh tài về cho ĐỒNG THỊ KIM LAN (Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ), thì xin nhắn tin hay email cho chúng tôi biết tên họ và số tịnh tài mà quý bạn đã chuyển, để chúng tôi trả lời cho quý bạn yên tâm và cũng để nói lời cám ơn. Nếu quý bạn có gì thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi:

 

Website: www.dieuamdieungo.com

Facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ

Email:  dieungodieuam@gmail.com

Điện thoại: 093-292- 5627 (VN)