Lễ Khai Mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam
16/05/2019
Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc – chùa tam chúc 2019
16/05/2019

Cung nghinh Xá Lợi Phật từ Tích Lan về tôn trí tại Chùa Tam Chúc Hà Nam