Triệu Người Con Phật Trên Khắp Thế Giới Đón Mừng Phật Đản
05/08/2019
Lễ rước xe hoa chào mừng Phật Đản Chùa Ba Vàng và Lời nhắn của Thầy THÁI MINH
05/08/2019

Đại Lễ Phật Đản Chùa Ba Vàng – Tái Hiện Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ Cách Đây Hơn 2600 Năm