Bế mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại TTVH Tam Chúc, Hà Nam
18/05/2019
Lễ Bế Mạc Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019
18/05/2019

Lễ Khai Mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam