Đại lễ Phật Đản 2018 không khí chùa ở Sài Gòn
02/05/2019
Cung nghinh Xá Lợi Phật từ Tích Lan về tôn trí tại Chùa Tam Chúc Hà Nam
16/05/2019

Lễ Khai Mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam