Lễ Bế Mạc Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019
18/05/2019
HÌNH PHẬT SỰ & TỪ THIỆN- 34
23/05/2019

Lung linh hoa đăng cúng dường Đại lễ Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc