Chùa Long Vân – Lễ Sớt Bát 2016
05/08/2019
ĐÓN NGỌC XÁ LỢI PHẬT VỀ BÁI ĐÍNH NINH BÌNH 2015
05/08/2019

RUNG ĐỘNG bộ phim về Hệ Phái Khất Sĩ NGÀY NAY (08.05.2019)