ĐÓN NGỌC XÁ LỢI PHẬT VỀ BÁI ĐÍNH NINH BÌNH 2015
05/08/2019
Khóa tu mùa hè lần IV 2019 Chùa QUAN ÂM KIM SƠN – Ninh Bình
05/08/2019

Tùng Lâm Chùa Quán Sứ 2018 (Lễ Diễu Xá Lợi Phật)