66. PHÁT SÁCH LỄ CẦU SIÊU, TP.HẢI PHÒNG
08/08/2018
67. PHÁT SÁCH Ở CHÙA BỬU TÂN, T.GIA LAI
14/08/2018

Xá lợi toàn thân độc nhất vô nhị sau 26 năm nằm trong lòng đất của HT. THÍCH MINH ĐỨC